KasinoKing.dk
Tilbage til forsiden.

Poker spil regler (drawpoker)

Poker spillet stammer fra England og er et meget gammelt og populært spil. Dette skyldes blandt andet, at de grundlæggende poker regler er relativt lettilgængelige, samt at man har mulighed for at vinde meget store summer.

På denne side vil de grundlæggende regler i draw poker blive beskrevet. Denne form for poker spilles ikke på de fleste netbaserede kasinoer, men vi har valgt at gengive en generel beskrivelse heraf alligevel, idet alle andre former for poker blot er variationer over disse grundlæggende regler, som er gældende i draw poker. Derfor - har man først forstået de grundlæggende regler, så kan man lære at spille alle de andre poker varianter i løbet af få minutter.

Er du allerede fortrolig med de grundlæggende regler i poker, så kan du læse om video poker, som kan spilles på de fleste kasinoer på nettet ved at, KLIK HER.

  • Poker regler i fx Texas Hold´em, Omaha poker, poker ordbog, free rolls med flere, Klik her

Spillets gang i draw poker

I drawpoker, som er poker grundformen, anvendes et almindeligt kort spil med 52 kort i alt (53 kort, hvis der spilles med joker).
Inden der gives kort, skal hver enkelt deltager indskyde et beløb i puljen, som man på forhånd har aftalt. Herefter deles der 5 kort ud til hver deltager med billedsiden nedad og de resterende kort bliver lagt midt på bordet i en bunke.
Deltagerne kigger nu hver især på deres kort og vurderer kortenes værdi, jævnfør nedenstående oversigt over de forskellige kortkombinationer. Udfra hvor gode/dårlige kort man har, vælger man enten at byde en sum til puljen, altså lægge flere penge i puljen, eller også vælger man at kaste sine kort. (dvs. man trækker sig reelt ud af spillet)
De spillere, som valgte at komme penge i spil puljen, får efter at byderunden er afsluttet mulighed for at bytte så mange af deres kort, de vil, med kort fra bunken.
Efter alle har byttet de kort, de vil, fortsætter man med anden byderunde. Når denne byderunde er afsluttet, dvs. alle har enten budt det samme eller har kastet kortene, så er vinderen den, hvis kortkombination er den, der er placeret bedst i nedenstående skema "Pokerhændernes rangfølge".

K

Pokerhændernes rangfølge

De forskellige kortkombinationer man kan opnå i poker er nævnt i rækkefølge i nedennævnte skema. Den bedste pokerhånd man kan få, er en Royal flush, som derfor står øverst. En Royal flush slår altid en Straight flush, som slår "fire ens" osv. Den dårligste pokerhånd står nederst.
Hånd
Forklaring af pokerhånd via spil eksempler
Uden joker: Forekommer én gang ud af
Med joker: Forekommer én gang ud af
Fem ens (Five of a kind) 5-5-5-5-joker  
220.745
Royal Flush (Es-Konge-Dame-Knægt-10) i samme farve.
649.740
119.570
Straight Flush Fem kort i rækkefølge i samme farve, eksempelvis (9-8-7-6-5) i ruder.
72.193
15.943
Fire ens (Four of a kind) Fire kort af samme værdi, eksempelvis (4 Konger), (4 Knægte), (fire syvere) osv.
4.165
920
Fuldt hus (Full house) Tre kort af samme værdi og to kort af en anden værdi. Eksempelvis (Konge-Konge-7-7-7)
694
438
Flush Fem kort i samme farve men ikke i rækkefølge. (Havde det været i rækkefølge havde vi haft en straight flush, heraf navnet straight). Eksempelvis (Knægt-10-6-4-3) i spar
509
368
Straight Fem kort i rækkefølge, men ikke i samme farve. Eksempelvis (10-9-8-7-6).
255
140
Tre ens (Three of a kind) Tre kort af samme værdi samt 2 forskellige. Eksempelvis (Knægt-Knægt-Knægt samt 2 andre kort).
48
21
To par (Two pairs) To gange to kort med samme værdi. Eksempelvis (Dame-Dame-6-6).
21
23
Et par (Pair) To kort af samme værdi og tre kort af forskellig værdi. Eksempelvis(Es-Es og 5-4-2).
Højt kort (High card - Nothing) En hånd der ikke indeholder nogen af ovennævnte kombinationer.
2
2

Hvis du vil have ovenstående tabel "pokerhændernes rækkefølge" i en print-version, KLIK HER.

Hvis du vil have ovenstående tabel "poker rankings" i en print-version, KLIK HER.

K

Uddybende forklaring af de enkelte kortkombinationer i poker


Royal Flush

Den bedste pokerhånd, man kan få( Når man ikke spiller med joker!)
En Royal Flush består af følgende: (Es-Konge-Dame-Knægt-10) i samme farve. Hvis 2 deltagere begge har samme farve, så deler de pengene i puljen.

Straight Flush

Fem kort i rækkefølge i samme farve, eksempelvis (9-8-7-6-5) i ruder. Denne straight flush siges at være med nieren højest, så i tilfælde med 2 deltagere der hver har en straight flush, så vinder den straight flush med det højeste kort. Er de lige store, så deles man om puljen. Bemærk: I en straight flush må esset gerne indgå, eksempelvis (Es-2-3-4-5) i spar. Men man kan ikke gå om hjørner dvs. (Konge-Es-2-3-4) er forbudt!

Fire ens (Four of a kind)

Fire kort af samme værdi, eksempelvis (4 Konger), (4 Knægte), (fire syvere) osv. Er der flere, der har fire ens, vinder den, hvis fire ens har den højeste værdi. Fire esser vinder over fire konger osv.

Fuldt hus (Full house)

Tre kort af samme værdi og to kort af en anden værdi. Eksempelvis (Konge-Konge-7-7-7) eller (9-9-5-5-5). Har to eller flere fuldt hus, vinder den, hvis 3 ens er højest.

Flush

Fem kort i samme farve men ikke i rækkefølge. (Havde det været i rækkefølge havde vi haft en straight flush, heraf navnet straight). Eksempelvis (Knægt-10-6-4-3) i spar eller (Konge-Knægt-7-4-3). Er der 2 spillere der i poker begge har en flush, så vinder den med det højeste topkort. Har begge samme topkort vinder den med det næsthøjeste topkort osv.

Straight

Fem kort i rækkefølge, men ikke i samme farve. Eksempelvis (10-9-8-7-6) eller (Knægt-10-9-8-7). Har 2 spillere en straight i poker, så vinder den med det højeste topkort. Er der 2 ens straight, så deles puljen imellem disse. I straight må esset gerne indgå som laveste kort, (Es-2-3-4-5) Bemærk: En straight "rundt om hjørnet" er forbudt, dvs. (Konge-Es-2-3-4).

Tre ens (Three of a kind)

Tre kort af samme værdi samt 2 forskellige. Eksempelvis (Knægt-Knægt-Knægt samt 2 andre kort).
Har 2 eller flere spillere "tre ens" vinder den, hvis 3 kort har den højeste værdi.

To par (Two pairs)

To gange to kort med samme værdi. Eksempelvis (Dame-Dame-6-6) eller (Konge-Konge-Knægt-Knægt). Har to eller flere spillere to ens vinder den, hvis høje par er højst. Er begge spilleres høje par ens vinder den, hvis laveste par er højere end den andens laveste par. Hvis begge spillere har to helt ens par, fx har de begge 2 damer og to knægte, så er vinderen den, hvis femte kort er højest. Hvis også dette er ens, så deles puljen mellem de 2 spillere.

Et par (Pair)

To kort af samme værdi og tre kort af forskellig værdi. Eksempelvis(Es-Es og 5-4-2). Et par konger vinder over et par damer som vinder over et par knægte osv. Hvis 2 spillere begge har det samme par, vinder den spiller, som har det højeste kort.

Højt kort (High card - Nothing)

En hånd der ikke indeholder nogen af ovennævnte kombinationer. Af to hænder med højt kort vinder den spiller, der har det højeste kort. Hvis begge spillere har det samme topkort er det det næsthøjeste kort der er afgørende osv.

 

Strategi tabel i draw poker (uden joker)

Når man spiller draw poker er det ikke altid man har "gode" kort. I den nedenstående tabel kan man læse, hvad sandsynligheden er for, at man forbedrer sin hånd ved at foretage et køb efter første byderunde. Eksempelvis er sandsynligheden for, at man forbedrer en hånd med 2 par til et fuldt hus på 11 mod 1(fremhævet med FED i nedennævnte strategi tabel), hvis man vælger at bytte sit overskydende kort med et kort fra bunken. Dvs. at chancen er på ca 8% (1/12) for at det lykkes, hvilket må siges at være relativt lavt. Derfor er det ikke særlig sandsynligt, at man får forbedret sin hånd. Derfor vil der i dette særlige tilfælde være en god idé at øge puljen istedetfor, så man eventuelt kan skræmme de andre spillere væk ved at de trækker sig ud af spillet, dvs. de kaster kortene.

 

Strategi tabel

Kombination før købet Købte kort Kombination efter købet Sandsynligheden for at det lykkes
Et par
3
Forbedring
To par
Tre ens
Fuldt hus
Fire ens
2½ mod 1
5 mod 1
8 mod 1
97 mod 1
359 mod 1
Et par og et Es
2
Forbedring
To par med 2 esser
Tre ens
To par uden 2 esser
Fuldt hus
Fire ens
3 mod 1
5 mod 1
12 mod 1
17 mod 1
119 mod 1
1080 mod 1
To par
1
Fuldt hus
11 mod 1
Tre ens
2
Fuldt hus
Fire ens
15 mod 1
22½ mod 1
Tre ens,( man bytter kun ét kort)
1
Fuldt hus
Fire ens
15 mod 1
46 mod 1
Straight med 4 kort, åben i begge ender, eks. ?-3-4-5-6-?
1
Straight
Par
5 mod 1
3 mod 1
Straight med 4 kort, kan kun opfyldes med et kort, eks. 3-4-mangler-6-7
1
Straight
Par
11 mod 1
3 mod 1
Flush med 4 kort
1
Flush
Par
4½ mod 1
3 mod 1
Straight Flush med 4 kort, åben i begge ender
1
Straight Flush
Flush
Straight
Par
22½ mod 1
6 mod 1
7 mod 1
3 mod 1
Straight Flush med 4 kort, kan kun opfyldes med ét kort
1
Straight Flush
Flush
Straight
Par
46 mod 1
5 mod 1
15 mod 1
3 mod 1

Hvis du vil have ovenstående tabel "Strategi tabel" i en print-version, KLIK HER.

Copyright© KasinoKing.dk
Tilbage til forsiden.